254444_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/aksjer/aar-forelopige
254444
Personlige aksjonærer doblet utbyttet
statistikk
2016-06-30T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
aksjer, Aksjer og kapitalutdelinger, aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjekapital, aksjeutbytte, overkurs, aksjer, aksjeeiere, aksjonærer, skjermingsfradragEierskap og roller, Verdipapirmarkeder, Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken Aksjer og kapitalutdelinger viser hvilke sektorer som mottar utbytte og eier aksjer. Personer doblet utbyttet i 2015.

Aksjer og kapitalutdelinger2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personlige aksjonærer doblet utbyttet

Personlige aksjonærer fordoblet sine aksjeutbytter fra 2014 til 2015. Menn tok fire av fem utbyttekroner.

Mottatt utbytte, etter eiersektor. Hovedtall
20152014 - 2015
Mill. kr.AndelProsent
Sum alle eiersektorer358 6481009
Ikke-finansielle foretak147 1894116
Finansielle foretak23 8827-9
Offentlig forvaltning35 02910-23
Ideelle organisasjoner1 65308
Husholdninger79 1832297
Utlandet71 49520-20
Ufordelt sektor217078

Norske aksje- og allmennaksjeselskaper betalte ut rekordhøye 359 milliarder kroner i aksjeutbytte i 2015. Av dette gikk 79 milliarder kroner til husholdningene. Dette var nesten dobbelt så mye som året før og må trolig ses i sammenheng med innføring av en noe høyere skatt på aksjeutbytte for personer fra og med 2016.

Fire av fem utbyttekroner til menn

Av utbyttebeløpet som ble tilgodesett husholdningene, tok menn 65 milliarder kroner. Dette er 98 prosent mer enn i 2014. Det var særlig menn i 40-, 50- og 60-årene som forsynte seg av utbyttene. Hele 53 milliarder kroner gikk til menn i disse aldersgruppene. Kvinner nøyde seg med 14 milliarder kroner, noe som allikevel er en økning på 91 prosent.

Mindre til det offentlige

Også foretakene kunne nyte godt av økte utbytter og mottok til sammen 171 milliarder kroner. Offentlig forvaltning måtte derimot konstatere at utbytteinntektene gikk ned i 2015 og kunne bare innkassere 35 milliarder kroner. Dette er 23 prosent mindre enn året før.

71 milliarder til utlandet

Totalt 71 milliarder kroner, eller hver femte utbyttekrone, gikk ut av landet i 2015. Aksjonærer fra Nederland og Storbritannia reiste av gårde med 10 milliarder kroner hver, mens aksjonærer fra vårt naboland Sverige fulgte tett etter med sine 9 milliarder.