91780
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
91780
Svak oppgang i varekonsumet
statistikk
2013-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksennovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk opp 0,1 prosent fra oktober til november 2012, viser sesongjusterte tall. Elektrisitet og brensel bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,4 prosentpoeng.

Varekonsumindeks. 2005=100

Forbruket av elektrisitet og brensel viste en sesongjustert nedgang på i overkant av 4 prosent fra oktober til november, etter en oppgang de to foregående månedene.

Konsumet av mat og drikkevarer hadde en vekst på 0,4 prosent fra oktober til november, mens det var uendret fra september til oktober. Også kjøp og drift av biler og andre transportmidler, økte fra oktober til november, henholdsvis 0,5 prosent. Det samme gjorde husholdningers kjøp av andre varer, som klær og fritidsutstyr.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2,3 prosent høyere i november 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, November 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. September 2011-november 2012. 2005=100 1
 
PeriodeSesongjustertProsentendring fra
måneden før
UjustertProsentendring fra
samme måned
året før
 
2012    
November 124,20,1 127,02,3
Oktober 124,2-1,0 123,64,5
September 125,51,1 117,0-0,3
August 124,00,1 125,91,6
Juli 123,90,0 121,22,3
Juni 123,9-1,3 128,04,5
Mai 125,51,0 123,32,5
April 124,21,4 109,9-3,2
Mars 122,5-0,4 123,44,7
Februar 123,00,8 111,34,9
Januar 122,1-0,1 116,64,2
     
2011    
Desember 122,20,2 155,60,5
November 121,9-0,6 124,2-0,7
Oktober 122,60,7 118,20,5
September 121,7-0,7 117,43,4
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering i høyremargen.

Tabeller

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB