90644
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
90644
Nedgang i varekonsumet
statistikk
2012-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 1,1 prosent fra september til oktober 2012. Det var en svak nedgang i de fleste konsumgrupper.

Konsumet av mat- og drikkevarer var samlet sett tilnærmet uendret fra september til oktober, etter en vekst i de to foregående månedene.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Forbruket av elektrisitet og brensel viste samtidig en svak nedgang på 0,3 prosent fra september til oktober, dette etter en oppgang måneden før. Kjøp og drift av transportmidler samt husholdningers kjøp av andre varer, som klær og fritidsutstyr, trakk også varekonsumet ned i den samme perioden. Det var klær og sko som bidro mest til nedgangen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 4,3 prosent høyere i oktober 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, Oktober 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. September 2011-oktober 2012. 2005=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned
året før
2012        
Oktober  121,5 -1,1  123,3 4,3
September  122,9 1,0  117,0 -0,3
August  121,6 0,1  125,9 1,6
Juli  121,4 0,0  121,2 2,3
Juni  121,4 -1,3  128,0 4,5
Mai  123,0 1,1  123,3 2,5
April  121,7 1,4  109,9 -3,2
Mars  119,9 -0,5  123,4 4,7
Februar  120,5 0,8  111,3 4,9
Januar  119,5 -0,1  116,6 4,2
         
2011        
Desember  119,6 0,1  155,6 0,5
November  119,5 -0,5  124,2 -0,7
Oktober  120,1 0,7  118,2 0,5
September  119,3 -0,7  117,4 3,4
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB