66179
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
66179
Svak oppgang i varekonsumet
statistikk
2012-03-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenfebruar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk svakt opp med 0,1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall. Det var særlig elektrisitet og kjøp av drivstoff som bidro til at veksten ikke var høyere.

Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en oppgang på 0,6 prosent i februar, dette etter oppgang også i måneden før. Husholdningenes kjøp av andre varer, blant annet klær og sko, samt fritidsutstyr og hvitevarer, gikk opp med 0,7 prosent fra januar til februar.

Varekonsumindeks. 2005=1

Etter en oppgang på 9,2 prosent i januar, falt elektrisitet og brensel med 4,3 prosent i februar. Fallet bidro til å trekke ned veksten i varekonsumet med 0,3 prosentpoeng. Kjøp av biler var tilnærmet uendret fra januar til februar, mens kjøp av drivstoff falt og bidro til å trekke ned det totale varekonsumet med 0,1 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 4,9 prosent høyere i februar 2012 enn i februar 2011.

Varekonsumindeks, februar 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Februar 2011-februar 2012. 2005=1001
Periode Sesongjustert      Prosentendring fra
måneden før
      Ujustert Prosentendring fra
samme måned
året før
2012        
Februar  121,0 0,1  109,0 4,9
Januar  120,9 2,4  114,7 4,3
         
2011        
Desember  118,1 -0,1  153,4 0,2
November  118,2 -0,7  122,5 -0,9
Oktober  119,0 0,3  116,9 0,6
September  118,6 -0,1  116,4 2,6
August  118,8 1,6  123,1 5,7
Juli  116,9 -1,0  118,2 -2,1
Juni  118,1 -0,2  122,2 -0,2
Mai  118,3 0,5  119,2 6,2
April  117,7 0,7  113,1 9,5
Mars  116,9 -1,0  115,7 -4,4
Februar  118,1 1,1  103,9 1,9
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner er en del av detaljhandelen fra da av.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB