66177
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
66177
Klar vekst i varekonsumet i januar
statistikk
2012-03-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjanuar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i varekonsumet i januar

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk opp med 2,2 prosent fra desember 2011 til januar 2012, etter nedgang de to foregående månedene. Matvarer, klær og biler bidro særlig til veksten.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Konsumet av mat- og drikkevarer samt tobakk viste i januar en oppgang på 1,7 prosent, etter nedgang måneden før. Særlig kjøp av matvarer økte. Kjøp av varer i gruppen ”andre varer” viste også en økning på 1,7 prosent i årets første måned. For denne gruppen var det spesielt kjøp av klær og sko som trakk veksten opp.

Elektrisitet og brensel 6,8 prosent opp

Kjøp av transportmidler, drivstoff og olje med videre økte med 2,9 prosent i januar, etter nedgang i de to foregående månedene. Elektrisitet og brensel viste også oppgang, og var 6,8 prosent høyere i januar enn i desember. Veksten i bilkjøpene og elektrisiteten bidro med henholdsvis 0,5 og 0,4 prosentpoeng til den totale veksten i varekonsumindeksen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 4,2 prosent høyere i januar 2012 enn i januar 2011.

Varekonsumindeks, januar 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 2011-januar 2012. 2005=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2012        
Januar  120,8 2,2  114,6 4,2
         
2011        
Desember  118,2 -0,1  153,4 0,2
November  118,3 -0,6  122,5 -0,9
Oktober  119,1 0,3  116,9 0,6
September  118,7 -0,1  116,4 2,6
August  118,8 1,6  123,1 5,7
Juli  116,9 -1,0  118,2 -2,1
Juni  118,1 -0,2  122,2 -0,2
Mai  118,3 0,5  119,2 6,2
April  117,7 0,8  113,1 9,5
Mars  116,8 -0,9  115,7 -4,4
Februar  117,9 1,0  103,9 1,9
Januar  116,8 -1,0  110,0 -0,9
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB