56460
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
56460
Nedgang i varekonsumet
statistikk
2012-01-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksennovember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 0,5 prosent fra oktober til november 2011, dette etter en liten oppgang måneden før. Det var en generell nedgang i varekonsumet, sett bort fra kjøp av mat- og drikkevarer.

Konsumet av mat- og drikkevarer samt tobakk gikk opp med 0,6 prosent i november. Kjøp av andre varer, som blant annet omfatter klær, møbler og fritidsutstyr, gikk derimot ned med 0,8 prosent. Det var særlig klær, sportsutstyr og fritidsvarer som trakk denne varegruppen ned.

Også forbruket av elektrisitet og brensel viste en nedgang på 3,1 prosent i november, mens kjøp av transportmidler og drivstoff var 1,2 prosent lavere enn måneden før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,8 prosent lavere i november 2011 enn i november 2010.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Varekonsumindeks, november 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. November 2010-november 2011. 2005=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned
året før
2011        
November  118,2 -0,5  122,6 -0,8
Oktober  118,9 0,3  116,9 0,5
September  118,5 -0,1  116,3 2,5
August  118,7 1,6  123,0 5,7
Juli  116,8 -0,9  118,1 -2,2
Juni  117,9 -0,3  122,1 -0,3
Mai  118,3 0,6  119,1 6,1
April  117,6 0,7  113,0 9,4
Mars  116,8 -1,2  115,6 -4,5
Februar  118,2 0,7  103,9 1,9
Januar  117,3 -0,2  109,9 -1,0
         
2010        
Desember  117,5 -1,4  153,1 1,9
November  119,1 1,9  123,6 9,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB