54793
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54793
Svak utvikling i varekonsumet
statistikk
2011-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak utvikling i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 0,2 prosent fra september til oktober, etter en sterkere nedgang måneden før. Nedgang i kjøp av biler bidro til å trekke varekonsumet ned med 0,5 prosentpoeng.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. Tidsserien for undergruppene i Varekonsumindeksen er nå lagt ut under Tabeller i venstre marg. Statistikkbanken er ikke oppdatert. Tidsserien lenger tilbake i tid for varekonsumet i nasjonalregnskapet finnes kvartalsvis under kvartalsvis nasjonalregnskap . (1.12.2011)

Mens bilkjøpene gikk ned i oktober, gikk kjøp av drivstoff opp. Kjøp av transportmidler, drivstoff og diverse utstyr til biler gikk samlet ned med 1,7 prosent. Elektrisitets- og brenselsforbruket gikk også ned, og var 2,3 prosent lavere enn i måneden før.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk var tilnærmet uendret fra måneden før, mens konsumet av varer i gruppen ”andre varer” økte med 0,4 prosent. Kjøp av blant annet møbler, husholdningsutstyr og foto- og IT-utstyr gikk opp, mens klær og sko bidro til å dempe veksten.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,3 prosent høyere i oktober 2011 enn i oktober 2010.

Varekonsumindeks. 1995=100

Varekonsumindeks, oktober 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Oktober 2010-oktober 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert    Prosentendring
fra samme måned
året før
2011        
Oktober  157,1 -0,2     161,0     0,3
September  157,5 -0,5  154,7 2,5
August  158,3 2,3  162,0 5,8
Juli  154,8 -0,8  157,1 -2,2
Juni  156,0 -1,2  157,6 -0,4
Mai  158,0 0,8  147,7 6,0
April  156,7 0,9  136,2 9,4
Mars  155,3 -1,1  147,2 -4,6
Februar  157,1 1,2  123,8 1,8
Januar  155,2 -0,4  137,6 -1,0
         
2010        
Desember  155,9 -1,9  215,1 2,0
November  158,9 2,5  168,0 9,4
Oktober  155,0 0,1  160,5 -0,6
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB