54791
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54791
Noe nedgang i varekonsumet
statistikk
2011-10-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 0,5 prosent fra august til september, etter en klar oppgang måneden før. Kjøp av klær og sko trakk varekonsumet svakt ned.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=1

Konsumgruppen andre varer gikk ned med 0,7 prosent. Kjøp av klær og sko bidro særlig til nedgangen i denne gruppen. Kjøp av elektrisitet og brensel gikk ned med 1,9 prosent.

Etter sterk vekst i august var kjøp av mat, drikkevarer og tobakk tilnærmet uendret i september. Kjøp av transportmidler, drivstoff og reservedeler viser også tilnærmet ingen endring fra foregående måned.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2,6 prosent høyere i september 2011 enn i september 2010.

Varekonsumindeks, september 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. September 2010-september 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned
året før
2011        
September  157,2 -0,5  153,0 2,6
August  158,0 2,3  161,8 5,8
Juli  154,5 -1,1  155,2 -2,3
Juni  156,2 -1,5  160,2 -0,2
Mai  158,6 1,5  155,3 6,9
April  156,2 0,6  146,8 9,0
Mars  155,4 -0,8  151,0 -4,3
Februar  156,6 1,1  135,4 2,0
Januar  154,9 -0,4  143,7 -0,8
         
2010        
Desember  155,4 -2,3  204,4 2,1
November  159,1 2,6  163,6 9,5
Oktober  155,1 0,2  153,0 -0,7
September  154,7 1,1  149,2 2,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB