54789
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54789
Klar oppgang i varekonsumet
statistikk
2011-09-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenaugust 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar oppgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk opp med 2 prosent fra juli til august, etter en nedgang måneden før. Kjøp av matvarer og biler trakk varekonsumet opp.

Varekonsumindeks. 1995=1

Etter lave julitall gikk kjøp av mat, drikkevarer og tobakk opp med 2,3 prosent i august. Kjøp av transportmidler, drivstoff og reservedeler gikk også opp, og viste en økning på 4,5 prosent. Bilkjøpene bidro til å trekke opp varekonsumindeksen med 0,7 prosentpoeng.

Husholdningenes kjøp av elektrisitet og brensel gikk ned med 0,8 prosent, mens kjøp av andre varer økte med 1,4 prosent. Kjøp av klær og sko bidro særlig til veksten i denne gruppen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,7 prosent høyere i august 2011 enn i august 2010.

Varekonsumindeks, august 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. August 2010-august 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
     Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2011        
August  157,8 2,0  161,7 5,7
Juli  154,6 -1,0  155,3 -2,2
Juni  156,2 -1,5  160,2 -0,2
Mai  158,6 1,5  155,3 6,9
April  156,3 0,6  146,8 9,0
Mars  155,4 -0,8  151,0 -4,3
Februar  156,6 1,1  135,4 2,0
Januar  154,8 -0,3  143,7 -0,8
         
2010        
Desember  155,4 -2,3  204,4 2,1
November  159,1 2,6  163,6 9,5
Oktober  155,0 0,1  153,0 -0,7
September  154,8 1,2  149,2 2,8
August  153,0 -1,0  152,9 2,3
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB