54787
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54787
Nedgang i varekonsumet i juli
statistikk
2011-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet i juli

Husholdningenes varekonsum gikk ned med 1 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall. Det var en generell nedgang i de fleste konsumgrupper.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=1

Kjøp av biler var den konsumgruppen som trakk mest ned. Dette er andre måned på rad hvor kjøp av biler viser en betydelig nedgang. Samlet var kjøp av transportmidler, drivstoff og reservedeler 2,1 prosent lavere enn måneden før.

Husholdningenes kjøp av andre varer , blant annet klær og sko, fritidsutstyr og hvitevarer, viste en nedgang på 1,2 prosent.

Kjøp av mat, drikkevarer og tobakk viste nedgang på 0,7 prosent, mens forbruk av elektrisitet og brensel gikk opp med 1,5 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2,4 prosent lavere i juli 2011 enn i juli 2010.

Det gjøres oppmerksom på at teksttabellen er endret ved at siste måned er plassert øverst i tabellen.

Varekonsumindeks, juli 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juli 2010-juli 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2011        
Juli  154,2 -1,0  154,9 -2,4
Juni  155,7 -1,4  160,0 -0,4
Mai  158,0 1,1  154,6 6,4
April  156,3 0,6  146,9 9,0
Mars  155,4 -0,8  151,0 -4,3
Februar  156,6 1,1  135,4 2,0
Januar  154,9 -0,3  143,7 -0,8
         
         
2010        
Desember  155,4 -2,3  204,4 2,1
November  159,1 2,7  163,6 9,5
Oktober  154,9 0,1  153,0 -0,7
September  154,8 1,0  149,2 2,8
August  153,3 -0,8  153,0 2,3
Juli  154,5 0,6  158,8 2,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB