54785
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54785
Biler trakk varekonsumet ned
statistikk
2011-08-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Biler trakk varekonsumet ned

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 1,6 prosent fra mai til juni. Det var kjøp av biler som sto for nedgangen. Ser man bort fra bilene, var varekonsumindeksen tilnærmet uendret fra måneden før.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=1

I tillegg til den sterke nedgangen i kjøp av transportmidler gikk også forbruket av drivstoff ned. Samlet var kjøp av transportmidler, drivstoff og reservedeler 10,3 prosent lavere enn i måneden før.

Kjøp av mat, drikkevarer og tobakk viste en nedgang på 0,5 prosent siden mai, mens forbruk av elektrisitet og brensel gikk ned med 0,2 prosent.

Husholdningenes kjøp av andre varer , blant annet hvitevarer, fritidsutstyr og klær, viste derimot noe oppgang og var 0,6 prosent høyere i juni.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1 prosent lavere i juni 2011 enn i juni 2010.

Varekonsumindeks, juni 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juni 2010-juni 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert   Prosentendring fra
måneden før
   Ujustert    Prosentendring fra
   samme måned året før
2010        
Juni  153,9 1,8  160,6 5,7
Juli  153,7 -0,1  158,8 2,8
August  153,2 -0,3  153,0 2,3
September     154,8 1,0  149,2 2,8
Oktober  154,8 0,0  153,0 -0,7
November  159,1 2,7  163,7 9,5
Desember  155,5 -2,3  204,4 2,1
         
2011        
Januar  154,8 -0,5  143,4 -0,1
Februar  156,7 1,3  135,4 2,1
Mars  155,9 -0,5  151,4 -4,0
April  156,6 0,5  147,0 9,0
Mai  157,7 0,7  154,3 6,2
Juni  155,2 -1,6  158,9 -1,0
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB