54783
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54783
Vekst i varekonsumet
statistikk
2011-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk opp med 1,1 prosent fra april til mai. Elektrisitetskonsumet trakk noe ned, mens kjøp av fritidsartikler trakk konsumet opp.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=1

Husholdningenes forbruk av andre varer økte mest fra april til mai. Her var veksten på 1,8 prosent ifølge sesongjusterte tall. Det var kjøp av bøker, fritidsartikler, klær og sko som sto for det meste av oppgangen i denne varegruppen.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk samt kjøp av transportmidler og drivstoff økte også fra april til mai, med henholdsvis 0,5 og 1,0 prosent.

Husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel viste derimot en nedgang på 0,9 prosent i mai.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 6,2 prosent høyere i mai 2011 enn i mai 2010.

Varekonsumindeks, mai 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mai 2010-mai 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra samme
måned året før
2010        
Mai  151,7 -0,2  145,3 0,2
Juni  153,5 1,1  160,6 5,7
Juli  153,8 0,2  158,8 2,8
August  153,2 -0,4  153,0 2,3
September  154,8 1,0  149,2 2,8
Oktober  154,8 0,0  153,0 -0,7
November  159,0 2,7  163,6 9,5
Desember  155,4 -2,2  204,4 2,1
         
2011        
Januar  154,7 -0,5  143,4 -1,0
Februar  156,6 1,2  135,4 2,1
Mars  155,9 -0,5  151,4 -4,0
April  156,6 0,5  147,0 9,0
Mai  158,3 1,1  154,3 6,2
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB