54780
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54780
Svak vekst i varekonsumet
statistikk
2011-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenapril 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. Ser man bort fra en sterk nedgang i elektrisitetskonsumet, økte det øvrige varekonsumet med 0,8 prosent.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=1

Husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel viste en nedgang på 8,1 prosent i april, og bidro til å trekke veksten i varekonsumet ned med om lag 0,5 prosentpoeng.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk var uendret fra mars til april, etter en oppgang måneden før.

Handelen av transportmidler tok seg opp i april, etter nedgang i mars. Kjøp av transportmidler og drivstoff gikk samlet opp med 1,9 prosent fra måneden før. Konsumet av andre varer økte med 1 prosent. Det var blant annet møbler, klær og fritidsartikler som bidro til veksten.

Om påskens innvirkning

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 8,9 prosent høyere i april 2011 enn i april 2010.

Varekonsumindeks, april 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. April 2010-april 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
2010        
April  151,6 -0,9  134,8 -1,0
Mai  152,1 0,3  145,3 0,2
Juni  153,4 0,9  160,6 5,7
Juli  153,7 0,2  158,8 2,8
August  153,2 -0,4  153,0 2,3
September  154,8 1,0  149,2 2,8
Oktober  154,8 0,0  153,0 -0,7
November  159,1 2,8  163,6 9,5
Desember  155,6 -2,2  204,4 2,1
         
2011        
Januar  154,7 -0,6  143,4 -1,0
Februar  156,7 1,3  135,4 2,1
Mars  155,5 -0,7  151,4 -4,0
April  156,0 0,3  146,7 8,9
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB