54774
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54774
Svak utvikling i varekonsumet
statistikk
2011-05-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak utvikling i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 1 prosent fra februar til mars, etter en sterk vekst i måneden før. Bortsett fra mat- og drikkevarer var det en generell nedgang i varekonsumet.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=1

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk økte med 0,9 prosent fra februar til mars, etter en nedgang måneden før. Størst nedgang hadde kjøp av transportmidler og drivstoff, som gikk ned 4,6 prosent fra februar til mars. Nedgangen kommer etter sterk vekst måneden før.

Husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel viste en moderat nedgang på 0,4 prosent i mars, mens konsumet av andre varer gikk ned med 1 prosent. Det var spesielt kjøp av klær og sko som trakk ned, mens denne varegruppen trakk like mye opp i februar.

Om påskens innvirkning

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 4,4 prosent lavere i mars 2011 enn i mars 2010.

Varekonsumindeks, mars 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mars 2010-mars 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2010        
Mars  153,1 0,2  157,7 14,2
April  151,6 -1,0  134,8 -1,0
Mai  151,9 0,2  145,3 0,2
Juni  153,4 1,0  160,6 5,7
Juli  153,7 0,2  158,8 2,8
August  153,3 -0,3  153,0 2,3
September  154,8 1,0  149,2 2,8
Oktober  154,8 0,0  153,0 -0,7
November  159,1 2,8  163,6 9,5
Desember  155,6 -2,2  204,4 2,1
         
2011        
Januar  154,7 -0,6  143,4 -1,0
Februar  156,5 1,2  135,4 2,1
Mars  155,0 -1,0  150,7 -4,4
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB