54772
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54772
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2011-03-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenfebruar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum økte med 1,5 prosent fra januar til februar. Mens konsumet av matvarer og elektrisitet gikk ned, bidro kjøp av biler og andre varer til vekst i varekonsumet.

Varekonsumindeks. 1995=100

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk gikk ned med 0,8 prosent fra januar til februar, etter en vekst på 1,3 prosent måneden før. Kjøp av transportmidler og drivstoff økte med 7,6 prosent, etter en moderat vekst i januar.

Husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel viste en nedgang på 2,2 prosent i februar, mens konsumet av andre varer gikk opp med 1,5 prosent. Det var spesielt kjøp av klær og sko som trakk opp i februar. Denne varegruppen trakk tilsvarende ned i januar.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2,4 prosent høyere i februar 2011 enn i februar 2010.

Varekonsumindeks, februar 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Februar 2010-februar 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2010        
Februar  152,8      -1,2  132,7 6,1
Mars  151,8 -0,7  157,7 14,2
April  151,3 -0,3  134,8 -1,0
Mai  153,0 1,1  145,3 0,2
Juni  152,9 -0,1  160,6 5,7
Juli  153,9 0,7  158,8 2,8
August  153,3 -0,4  153,0 2,3
September  155,0 1,1  149,2 2,8
Oktober  155,4 0,3  153,0 -0,7
November  158,9 2,2  163,6 9,5
Desember  155,5 -2,1  204,4 2,1
         
2011        
Januar  154,7 -0,5  143,4 -1,0
Februar  156,9 1,5  135,9 2,4
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB