54770
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
54770
Stabilt varekonsum
statistikk
2011-03-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjanuar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt varekonsum

Husholdningenes varekonsum var uendret fra desember 2010 til januar 2011, viser sesongjusterte tall. Mens konsumet av matvarer og biler økte, bidro nedgang i elektrisitetsforbruket til å dempe varekonsumet.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=100

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk gikk opp med 1,3 prosent fra desember 2010 til januar 2011. Kjøp av transportmidler og drivstoff økte med 4,6 prosent, etter sterk nedgang måneden før.

Etter en iskald desember viste husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel en nedgang på 7 prosent i januar, mens konsumet av andre varer gikk ned med 1,1 prosent. Det var nedgang både i konsum av klær og fritidsutstyr, mens møbler og hvitevarer trakk noe opp.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,8 prosent lavere i januar 2011 enn i januar 2010.

Varekonsumindeks, januar 2011. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 2010-januar 2011. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2010        
Januar  154,4 0,8  144,8 5,9
Februar  152,9 -1,0  132,7 6,1
Mars  151,8 -0,7  157,7 14,2
April  151,3 -0,3  134,6 -1,2
Mai  152,9 1,1  145,2 0,1
Juni  152,8 -0,1  160,5 5,6
Juli  153,8 0,6  158,6 2,7
August  153,2 -0,4  152,8 2,2
September  155,0 1,2  149,0 2,7
Oktober  155,3 0,2  152,9 -0,7
November  159,0 2,4  163,5 9,4
Desember  154,5 -2,8  204,3 2,0
         
2011        
Januar  154,6 0,0  143,7 -0,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB