85180
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
85180
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2012-10-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte med 0,7 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall. Økningen skjer etter en svak vekst i sommermånedene. Varekonsumet i september var om lag på samme nivå som varekonsumet i mai.

Kjøp av varer som klær og sportsutstyr bidro særlig til veksten i varekonsumet. Husholdningenes konsum av ”andre varer” økte med 1,2 prosent i september, og trakk varekonsumet opp med 0,5 prosentpoeng.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Ellers gikk husholdningenes kjøp av mat- og drikkevarer opp med 0,4 prosent, mens forbruket av elektrisitet og brensel økte med 0,6 prosent i september.

Kjøp og drift av transportmidler var uendret fra august til september, etter oppgang de to foregående

månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,2 prosent lavere i september 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, september 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. September 2011-september 2012. 2005=1001
Periode Sesongjustert     Prosentendring fra
måneden før
    Ujustert     Prosentendring fra
samme måned året før
2012        
September  122,0 0,7  116,2 -0,2
August  121,2 0,2  125,4 1,9
Juli  121,0 0,2  121,0 2,4
Juni  120,8 -1,3  127,8 4,6
Mai  122,4 1,0  122,7 2,6
April  121,2 1,4  109,2 -3,5
Mars  119,6 -0,2  121,7 5,2
Februar  119,9 0,9  109,1 5,0
Januar  118,8 0,3  114,7 4,3
         
2011        
Desember  118,4 0,2  153,4 0,2
November  118,2 -0,4  122,5 -0,9
Oktober  118,8 0,3  116,9 0,6
September  118,5 -0,7  116,4 2,6
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB