85178
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
85178
Stabilt varekonsum
statistikk
2012-09-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenaugust 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt varekonsum

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum i august var på samme nivå som i juli, og bare svakt høyere enn i juni.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Husholdningenes kjøp av mat- og drikkevarer økte med 1,5 prosent fra juli til august, etter nedgang de to foregående månedene. Kjøp av transportmidler økte også i august, mens drivstofforbruket var noe lavere enn i juli.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk ned med 3,7 prosent fra juli til august og trakk ned varekonsumet med 0,3 prosentpoeng. Det var en generell nedgang innenfor gruppen ’andre varer’, som blant annet omfatter klær, fritidsutstyr og møbler.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,9 prosent høyere i august 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, August 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. August 2011-august 2012. 2005=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2012        
August  120,9 0,0  125,3 1,9
Juli  120,8 0,1  121,0 2,4
Juni  120,7 -1,3  127,8 4,6
Mai  122,3 1,0  122,7 2,6
April  121,1 1,2  109,2 -3,5
Mars  119,7 -0,2  121,7 5,2
Februar  119,9 0,8  109,1 5,0
Januar  118,9 0,3  114,7 4,3
         
2011        
Desember  118,5 0,2  153,4 0,2
November  118,2 -0,5  122,5 -0,9
Oktober  118,8 0,1  116,9 0,6
September  118,7 -0,4  116,4 2,6
August  119,2 1,6  123,1 5,7
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB