85176
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
85176
Svak nedgang i varekonsumet
statistikk
2012-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 0,2 prosent fra juni til juli 2012. Måneden før var det klart sterkere nedgang. Det var forbruket av elektrisitet og konsumet av mat og drikkevarer som bidro til nedgangen i juli.

Varekonsumindeks. 2005=100

Det er andre måneden på rad at konsumet av mat- og drikkevarer demper varekonsumet. Forbruket av elektrisitet trakk ned varekonsumet med 0,4 prosentpoeng.

Etter en nedgang på 2,7 prosent i juni, økte kjøp og drift av transportmidler med 2,5 prosent i juli. Husholdningers kjøp av andre varer, som blant annet omfatter fritidsutstyr, klær og hvitvarer, viste en oppgang på 0,9 prosent fra juni til juli. Klær og sko bidro mest til oppgangen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2 prosent høyere i juli 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks. Juli 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juli 2011-juli 2012. 2005=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2012        
Juli  120,5 -0,2  120,6 2,0
Juni  120,7 -1,3  127,8 4,6
Mai  122,3 0,9  122,7 2,6
April  121,2 1,4  109,2 -3,5
Mars  119,6 -0,2  121,7 5,2
Februar  119,8 0,8  109,1 5,0
Januar  118,9 0,3  114,7 4,3
         
2011        
Desember  118,5 0,1  153,4 0,2
November  118,3 -0,4  122,5 -0,9
Oktober  118,8 0,1  116,9 0,6
September  118,7 -0,2  116,4 2,6
August  119,0 1,3  123,1 5,7
Juli  117,5 -0,3  118,2 -2,1
Juni  117,9 -0,2  122,2 -0,2
Mai  118,1 0,4  119,6 6,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB