85174
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
85174
Nedgang i varekonsumet
statistikk
2012-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk ned 1,3 prosent fra mai til juni 2012, viser sesongjusterte tall. Nedgangen var gjennomgående i alle hovedkategorier av varekonsumet.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Konsumet av mat og drikkevarer gikk ned 1,4 prosent fra mai til juni, etter en oppgang de to foregående månedene. Isolert sett bidro dette til å trekke varekonsumet ned 0,5 prosentpoeng.

Kjøp og drift av transportmidler ble redusert med 2,7 prosent i juni. Forbruket av elektrisitet og brensel gikk også ned som følge av lavere forbruk av elektrisitet. Husholdningers kjøp av andre varer, som omfatter blant annet fritidsutstyr, klær og hvitevarer, viste en nedgang på 0,8 prosent fra mai til juni. Klær og sko bidro mest til nedgangen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 4,6 prosent høyere i juni 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, juni 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juni 2011 - Juni 2012. 2005=1001
Periode       Sesongjustert       Prosentendring fra
måneden før
      Ujustert       Prosentendring fra
samme måned året før
2012        
Juni  120,9 -1,3  127,8 4,6
Mai  122,5 0,9  122,9 2,8
April  121,4 1,5  109,4 -3,3
Mars  119,7 -0,2  121,8 5,3
Februar  119,9 0,9  109,1 5,0
Januar  118,9 0,3  114,7 4,3
         
2011        
Desember  118,5 0,1  153,4 0,2
November  118,4 -0,4  122,5 -0,9
Oktober  118,8 0,1  116,9 0,6
September  118,7 -0,3  116,4 2,6
August  119,0 1,5  123,1 5,7
Juli  117,2 -0,7  118,2 -2,1
Juni  118,0 -0,1  122,2 -0,2
Mai  118,1 0,3  119,6 6,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB