85170
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
85170
Elektrisitet trakk opp varekonsumet
statistikk
2012-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenapril 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Elektrisitet trakk opp varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk opp med 1,5 prosent fra mars til april 2012, viser sesongjusterte tall. Elektrisitet og brensel bidro til å trekke opp veksten med 1,3 prosentpoeng.

Varekonsumindeks. 2005=1

Forbruket av elektrisitet og brensel viste en kraftig oppgang i april, dette etter en nedgang i forbruket måneden før. Dette må sees i sammenheng med en unormal mild marsmåned og en kaldere aprilmåned.

Varekonsumet utenom, elektrisitet og brensel, økte med 0,2 prosent fra mars til april. Denne oppgangen kom etter en noe sterkere vekst i de to foregående månedene. Sterkest bidrag kom fra konsumet av mat- og drikkevarer, som økte med 1,0 prosent.

Kjøp og drift av transportmidler økte med 1,2 prosent. Kjøp av andre varer, som blant annet klær og sko samt fritidsutstyr og hvitevarer, gikk ned med 0,8 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner, var husholdningenes totale varekonsum 3,3 prosent lavere i april 2012 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, april 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. April 2011-april 2012. 2005=1001
Periode      Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
     Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2012        
April  121,7 1,5  109,4 -3,3
Mars  119,9 0,0  122,0 5,4
Februar  120,0 0,9  109,1 5,0
Januar  118,9 0,4  114,7 4,3
         
2011        
Desember  118,4 0,0  153,4 0,2
November  118,4 -0,3  122,5 -0,9
Oktober  118,8 0,1  116,9 0,6
September  118,6 -0,3  116,4 2,6
August  119,0 1,6  123,1 5,7
Juli  117,2 -0,4  118,2 -2,1
Juni  117,6 -0,5  122,2 -0,2
Mai  118,1 0,4  119,2 6,2
April  117,7 1,0  113,1 9,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Om påske og sesongjustering

Palmesøndag, som i år var 1. april, skapte utfordringer i sesongjusteringen ved forrige publisering (27. april 2012). Metoden tok ikke nok hensyn til at påskehandelen, særlig innkjøp av mat- og drikkevarer, ble foretatt i slutten av mars - noe som trakk opp marstallene forholdsvis mye. Etter at detaljomsetningsindeksen for april ble tilgjenglig, ble det også klart at man måtte endre på sesongjusteringene tilknyttet påske. Dette har medført at marstallene har blitt kraftig nedjustert. De nye tallene viser at den totale varekonsumindeksen var uendret fra februar til mars, mens de tidligere publiserte tallene viste en vekst på 1,6 prosent.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB