85168
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
85168
God vekst i varekonsumet
statistikk
2012-04-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God vekst i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk opp 1,6 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall. Dette skjedde etter klar vekst også de to foregående månedene. Alle varegrupper hadde oppgang, unntatt elektrisitet.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Konsumet av mat- og drikkevarer økte 2,9 prosent fra februar til mars 2012. Husholdningenes kjøp av andre varer, blant annet klær og sko, samt fritidsutstyr og hvitevarer, gikk opp 2 prosent i samme periode.

Kjøp og drift av transportmidler økte med 0,9 prosent i mars. Når det gjelder forbruket av elektrisitet og brensel viste det derimot en nedgang på 5,7 prosent, noe som isolert sett bidro til å trekke veksten i varekonsumet ned 0,4 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,7 prosent høyere i mars 2012 enn i samme måned året før.

Om sesongjusteringen

Det har blitt foretatt en endring i metoden for sesongjusteringen, når det gjelder behandlingen av 1. januar. Metoden er i samsvar med tilsvarende metodeendring i detaljomsetningsindeksen. Endringen har medført revisjoner i sesongjusterte tall bakover, spesielt for januar.

Det er viktig å være klar over ekstra usikkerhet knyttet til sesongjusterte tall for mars og april på grunn av ulik plassering av påsken fra år til år. I år falt påsken tidlig i april, noe som påvirket konsumet i mars. Sesongjusteringen tar hensyn til dette, men det er vanskelig å korrigere for alle effektene. Først når apriltallene er klare vil man få et mer fullstendig bilde av sesongjusterte tall for mars.

Varekonsumindeks, mars 2012. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mars 2011-mars 2012. 2005=1001
Periode   Sesongjustert   Prosentendring
  fra måneden før
    Ujustert   Prosentendring
  fra samme måned
året før
2012        
Mars  122,0 1,6  122,3 5,7
Februar  120,0 0,7  109,1 5,0
Januar  119,1 1,0  114,7 4,3
         
2011        
Desember  117,9 -0,5  153,4 0,2
November  118,5 -0,4  122,5 -0,9
Oktober  118,9 0,2  116,9 0,6
September  118,6 -0,3  116,4 2,6
August  119,0 1,5  123,1 5,7
Juli  117,2 -0,3  118,2 -2,1
Juni  117,6 -0,6  122,2 -0,2
Mai  118,3 0,3  119,2 6,2
April  117,9 1,6  113,1 9,5
Mars  116,0 -1,4  115,7 -4,4
1  Merk at indeksene er reviderte.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. Man bør for øvrig være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009. Dette betyr blant annet at bensinstasjoner fra dette tidspunkt er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene . Varekonsumindeksen, som bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, er påvirket av denne revisjonen. I tillegg har vi endret referanseår for indeksserien til 2005.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB