3715
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3715
Sterk nedgang i varekonsumet
statistikk
2011-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk nedgang i varekonsumet

Etter en klar oppgang i varekonsumet i november ble det en sterk nedgang i desember 2010. Varekonsumindeksen endte på -2,7 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Kjøp av biler trakk indeksen kraftig ned.

Varekonsumindeks, sesongjustert. 1995=100

Husholdningenes kjøp av transportmidler og drivstoff viste en nedgang på nærmere 12 prosent fra november. Dette står i sterk kontrast med bilkjøpene for hele 2010, hvor økningen var på vel 11 prosent sammenliknet med 2009. Om man holder kjøp av transportmidler utenfor beregningene, ville varekonsumindeksen for desember ha vist en nedgang på 1,1 prosent.

Forbruket av mat, drikkevarer og tobakk gikk også ned i desember, med 1,2 prosent. Konsumet av andre varer, blant annet klær og sko, viste en nedgang på 1,8 prosent.

Elektrisitet og brensel trakk indeksen opp

Husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel fortsatte derimot å trekke indeksen opp. Her var økningen på 5 prosent i desember sammenliknet med måneden før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2 prosent høyere i desember enn i samme måned i 2009.

Varekonsumindeks, desember 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Desember 2009-desember 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
 
2009        
Desember  153,3 2,0  200,2 5,4
         
2010        
Januar  154,3 0,7  144,8 5,9
Februar  152,9 -0,9  132,7 6,1
Mars  151,7 -0,7  157,7 14,2
April  151,3 -0,3  134,6 -1,2
Mai  152,8 1,0  145,2 0,1
Juni  152,7 0,0  160,5 5,6
Juli  153,8 0,7  158,6 2,7
August  153,3 -0,3  152,8 2,2
September  154,9 1,1  149,0 2,7
Oktober  155,4 0,3  152,8 -0,8
November  159,0 2,3  163,5 9,4
Desember  154,7 -2,7  204,2 2,0
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB