3206
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3206
Klar vekst i varekonsumet
statistikk
2011-01-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksennovember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i varekonsumet

Oppgangen i varekonsumet fortsatte i november 2010, og var på 2,1 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Det var generell vekst for de fleste konsumgruppene, men med særlig sterk økning i elektrisitetsforbruket.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk opp med 8 prosent i november 2010, og bidro isolert sett til å trekke opp varekonsumindeksen med 0,5 prosentpoeng.

Samlet sett var kjøp av transportmidler og drivstoff 3 prosent høyere i november enn i måneden før. Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk økte med 1,1 prosent, mens konsumet av andre varer viste oppgang på 1,7 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner, var husholdningenes totale varekonsum 9,3 prosent høyere i november i fjor enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, november 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. November 2009-november 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
 
2009        
November  150,3 -2,1        149,5 3,8
Desember  152,7 1,6  200,2 5,4
         
2010        
Januar  154,2 1,0  144,8 5,9
Februar  153,1 -0,7  132,7 6,1
Mars  151,8 -0,9  157,7 14,2
April  151,3 -0,3  134,6 -1,2
Mai  152,8 1,0  145,2 0,1
Juni  152,8 0,0  160,5 5,6
Juli  154,0 0,7  158,6 2,7
August  153,4 -0,4  152,8 2,2
September  155,0 1,1  149,0 2,7
Oktober  155,6 0,4  152,8 -0,8
November  158,9 2,1  163,3 9,3
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB