3208
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3208
Svak vekst i varekonsumet
statistikk
2010-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i varekonsumet

Husholdningenes konsum av varer gikk opp med 0,2 prosent i oktober, ifølge sesongjusterte tall. Halvparten av veksten kan forklares med økt elektrisitetsforbruk. Oppgangen i september var på 0,9 prosent.

Forbruket av elektrisitet og brensel økte med 2 prosent fra september til oktober, mens kjøp av transportmidler og drivstoff gikk opp 0,4 prosent.

Konsumet av matvarer og andre varer var tilnærmet uendret fra september til oktober.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,9 prosent lavere i oktober 2010 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, oktober 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Oktober 2009-oktober 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
 
2009        
Oktober  153,4 2,4  154,0 5,9
November  151,1 -1,4  149,5 3,8
Desember  152,9 1,2  200,2 5,4
         
2010        
Januar  154,3 0,9  144,8 5,9
Februar  153,1 -0,7  132,7 6,1
Mars  151,9 -0,8  157,7 14,2
April  151,3 -0,4  134,6 -1,2
Mai  152,7 0,9  145,2 0,1
Juni  152,7 0,0  160,5 5,6
Juli  153,8 0,7  158,6 2,7
August  153,2 -0,4  152,8 2,2
September  154,5 0,9  149,0 2,7
Okober  154,8 0,2  152,6 -0,9
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se Om sesongjustering .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB