3212
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3212
Varekonsumet avtok i august
statistikk
2010-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenaugust 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet avtok i august

Husholdningenes konsum av varer gikk ned 0,5 prosent fra juli til august i år, ifølge sesongjusterte tall.

Kjøp av biler hadde derimot klar vekst fra juli til august og bidro til å dempe nedgangen i konsumet sett under ett. Varekonsumindeksen ville ha vist en nedgang på 1 prosent om dette ble ekskludert i beregningene. Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk bidro også positivt, mens ’andre varer’, for eksempel klær, sko, møbler og fritidsutstyr, trakk indeksen ned. Denne gruppen gikk ned 1,8 prosent fra måneden før.

Forbruket av elektrisitet og brensel var også lavere i august enn i juli ifølge sesongjusterte tall. Her var nedgangen 1,1 prosent fra måneden før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 2,1 prosent høyere i august 2010 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, august 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. August 2009-august 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
 
2009        
August  150,8 0,9  149,5 1,1
September  149,9 -0,6  145,1 2,1
Oktober  153,4 2,3  154,0 5,9
November  151,2 -1,5  149,5 3,8
Desember  153,0 1,2  200,2 5,4
         
2010        
Januar  154,3 0,8  144,8 5,9
Februar  153,0 -0,8  132,7 6,1
Mars  151,8 -0,8  157,7 14,2
April  151,2 -0,4  134,5 -1,2
Mai  152,6 0,9  145,1 0,1
Juni  152,5 0,0  160,4 5,5
Juli  153,7 0,8  158,7 2,7
August  152,9 -0,5  152,7 2,1
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB