3217
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3217
Svak utvikling i varekonsumet i juni
statistikk
2010-08-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak utvikling i varekonsumet i juni

Husholdningenes konsum av varer gikk ned med 0,4 prosent fra mai til juni i år, ifølge sesongjusterte tall.

Husholdningenes kjøp av biler, reservedeler og drivstoff viste en nedgang på 1,1 prosent fra mai til juni i år, etter en oppgang på 3 prosent måneden før.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk gikk ned med 0,7 prosent, mens forbruket av elektrisitet og brensel viste en nedgang på 1,3 prosent i juni.

Husholdningenes konsum av varer i gruppen ’andre varer’ var 0,3 prosent høyere i juni enn måneden før. Det var særlig kjøp av klær og sko som bidro til veksten for denne varegruppen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,3 prosent høyere i juni 2010 sammenliknet med samme måned året før.

Varekonsumindeks, juni 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juni 2009-juni 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
 
2009        
Juni  145,9 -2,2  152,0 -0,6
Juli  149,6 2,5  154,5 2,1
August  150,7 0,7  149,5 1,1
September  150,1 -0,4  145,1 2,1
Oktober  153,5 2,3  154,0 5,9
November  151,3 -1,4  149,5 3,8
Desember  153,2 1,3  200,2 5,4
         
2010        
Januar  154,3 0,7  144,8 5,9
Februar  152,8 -1,0  132,7 6,1
Mars  151,8 -0,7  157,7 14,2
April  151,2 -0,4  134,7 -1,1
Mai  152,5 0,8  145,0 0,0
Juni  151,9 -0,4  160,0 5,3
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB