3219
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3219
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2010-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Etter tre måneder med fall i husholdningenes konsum av varer viser varekonsumindeksen for mai 2010 en oppgang på 1,1 prosent fra april. Dette ifølge sesongjusterte tall. Kjøp og drift av biler samt kjøp av bøker og fritidsartikler bidro til veksten.

Husholdningenes kjøp av biler, reservedeler og drivstoff økte med 3,1 prosent fra april til mai i år. Varekonsumindeksen ville ha endt på 1,0 prosent om bilkjøpene ble holdt utenfor.

Husholdningenes konsum av varer i gruppen ’andre varer’, økte med 1,6 prosent. Innad i denne varegruppen var det især bøker og fritidsartikler som bidro til veksten. På den annen side ble oppgangen dempet i forbindelse med kjøp av klær og sko.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk ned med 0,9 prosent, mens konsumet av mat, drikkevarer og tobakk viste en svak nedgang på 0,1 prosent fra april til mai.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum uendret i mai 2010, sammenliknet med samme måned året før.

Varekonsumindeks, mai 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Mai 2009-mai 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
 
2009        
Mai  149,2 2,2  145,0 -3,5
Juni  145,7 -2,4  152,0 -0,6
Juli  149,5 2,6  154,5 2,1
August  150,7 0,8  149,5 1,1
September  150,0 -0,4  145,1 2,1
Oktober  153,6 2,3  154,0 5,9
November  151,3 -1,4  149,5 3,8
Desember  153,3 1,3  200,2 5,4
         
2010        
Januar  154,4 0,7  144,8 5,9
Februar  152,9 -1,0  132,7 6,1
Mars  152,1 -0,6  157,7 14,2
April  150,7 -0,9  134,7 -1,1
Mai  152,3 1,1  145,0 0,0
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskap

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Revisjoner

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se ” Om sesongjustering ” i venstre marg.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB