3221
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3221
Ingen vekst i varekonsumet
statistikk
2010-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenapril 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen vekst i varekonsumet

Husholdningenes konsum av varer var 0,2 prosent lavere i april enn i mars i år, ifølge sesongjusterte tall. Det var særlig andre varer, som møbler, hvitevarer og klær, som trakk ned.

Husholdningenes kjøp av mat, drikkevarer og tobakk økte med 0,9 prosent i april, etter en nedgang på 1,2 prosent i mars. Kjøp og drift av kjøretøy viste svak oppgang.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk ned med 1,6 prosent, mens konsumet av andre varer hadde en nedgang på 0,9 prosent i april.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,1 prosent lavere i april 2010 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, april 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. April 2009-april 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
     Ujustert      Prosentendring fra
samme måned året før
 
2009        
April  146,3 1,3  136,0 -7,2
Mai  148,7 1,7  144,7 -3,7
Juni  145,6 -2,1  151,9 -0,7
Juli  149,4 2,6  154,7 2,1
August  150,3 0,6  149,3 0,7
September  150,0 -0,2  145,0 2,0
Oktober  153,5 2,3  154,0 5,8
November  151,3 -1,4  149,4 3,8
Desember  153,3 1,3  200,2 5,3
         
2010        
Januar  154,5 0,8  144,8 5,9
Februar  153,0 -1,0  132,7 6,1
Mars  151,8 -0,8  157,7 14,2
April  151,5 -0,2  134,5 -1,1
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Om påskens innvirkning

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall blir revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se ”Om sesongjustering” i venstre marg.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB