3223
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3223
Vi konsumerte mindre i mars
statistikk
2010-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi konsumerte mindre i mars

Husholdningenes konsum av varer var 0,4 prosent lavere i mars enn i februar i år, ifølge sesongjusterte tall. Matvarer, elektrisitet og kjøp og drift av biler hadde nedgang, mens kjøp av klær og sko økte i mars.

Husholdningenes kjøp av mat, drikkevarer og tobakk gikk ned med 1,3 prosent fra februar til mars i år. Samtlige komponenter i denne varegruppen viste nedgang.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk ned med 6,8 prosent, mens kjøp og drift av kjøretøy hadde en nedgang på 0,8 prosent i mars.

Konsumet av andre varer økte imidlertid i mars, disse varene hadde en oppgang på 1,4 prosent. Særlig gikk kjøp av klær og sko opp.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 14 prosent høyere i mars 2010 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, mars 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mars 2009-mars 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert      Prosentendring fra
måneden før
       Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
 
2009        
Mars  144,0 -0,4  138,1 -1,6
April  146,1 1,5  136,0 -7,2
Mai  148,6 1,7  144,7 -3,7
Juni  145,5 -2,1  151,9 -0,7
Juli  149,5 2,7  154,7 2,1
August  150,3 0,6  149,3 0,7
September  150,1 -0,2  145,0 2,0
Oktober  153,6 2,4  154,0 5,8
November  151,5 -1,4  149,4 3,8
Desember  153,5 1,3  200,2 5,3
         
2010        
Januar  154,8 0,8  144,8 5,9
Februar  153,5 -0,8  132,7 6,1
Mars  152,9 -0,4  157,5 14,0
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Vær oppmerksom på mars og april

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall blir revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se ”Om sesongjustering” i venstre marg.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB