3225
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3225
Varekonsumet ned 0,5 prosent
statistikk
2010-03-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenfebruar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet ned 0,5 prosent

Ifølge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum ned med 0,5 prosent fra januar til februar i år. Nedgangen skyldes fall i forbruket av elektrisitet og brensel samt kjøp og drift av kjøretøy.

I februar var forbruket av elektrisitet og brensel 5,5 prosent lavere enn måneden før, mens kjøp og drift av kjøretøy viste en nedgang på 4,7 prosent. Om man holder disse gruppene utenfor beregningene ville varekonsumindeksen vist en oppgang på 0,9 prosent.

Husholdningenes kjøp av møbler, klær og fritidsartikler var med å trekke varekonsumindeksen opp. Forbruket av andre varer, hvor de nevnte tingene inngår, viste en oppgang på 1 prosent.

Det var også en oppgang i husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk sammenlignet med januar. Økningen her var på 0,7 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 6,1 prosent høyere i februar 2010 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, februar 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Februar 2009-februar 2010. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
 
2009        
Februar  144,9 1,2  125,0 -8,5
Mars  144,0 -0,6  138,1 -1,6
April  145,9 1,3  136,0 -7,2
Mai  148,6 1,8  144,7 -3,7
Juni  145,5 -2,1  151,9 -0,7
Juli  149,5 2,8  154,7 2,1
August  150,3 0,5  149,3 0,7
September  150,1 -0,2  145,0 2,0
Oktober  153,6 2,4  154,0 5,8
November  151,4 -1,5  149,4 3,8
Desember  153,5 1,4  200,2 5,3
         
2010        
Januar  154,7 0,8  144,7 5,9
Februar  153,9 -0,5  132,7 6,1
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

 

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

 

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall blir revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se ”Om sesongjustering” i venstre marg.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB