3229
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3229
Vekst i varekonsumet i desember
statistikk
2010-01-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i varekonsumet i desember

Husholdningenes varekonsum økte med 2,1 prosent fra november til desember 2009, ifølge sesongjusterte tall. Halvparten av veksten kan forklares med bilkjøp og elektrisitetsforbruk.

En kald desember medførte at forbruket av elektrisitet og brensel sesongjustert var 6,6 prosent høyere enn måneden før.

Det har ellers vært en klar vekst i kjøp av biler siden februar 2009. Fra november til desember var økningen på nærmere 10 prosent. Drivstofforbruket falt imidlertid noe slik at samlet sett økte konsumet av biler og drivstoff m.v. med 5,3 prosent.

 

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk økte også fra november til desember. Oppgangen, som var på 1,2 prosent, må imidlertid ses i sammenheng med historisk sett lave novembertall. Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” økte med 1,1 prosent. Kjøp av klær og sko og andre personlige varer forklarer hele denne oppgangen, mens varige konsumgoder som møbler og hvitevarer dempet veksten.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,5 prosent høyere i desember 2009 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, desember 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Desember 2008-desember 2009. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
 
2008        
Desember  147,0 0,3  190,1 -0,1
         
2009        
Januar  144,5 -1,7  136,4 -3,8
Februar  146,0 1,0  124,8 -8,6
Mars  145,0 -0,7  138,0 -1,7
April  146,9 1,3  135,7 -7,4
Mai  149,6 1,9  144,5 -3,9
Juni  146,4 -2,2  151,6 -0,9
Juli  150,3 2,7  154,4 2,0
August  151,2 0,6  149,2 0,6
September  150,8 -0,3  144,7 1,8
Oktober  154,9 2,7  153,8 5,8
November  152,6 -1,4  149,5 3,9
Desember  155,9 2,1  200,4 5,5
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se ”Om sesongjustering” i venstre marg.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB