3231
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3231
Nedgang i konsumet i november
statistikk
2010-01-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksennovember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i konsumet i november

Etter sterk vekst i oktober avtok varekonsumindeksen med 1,5 prosent i november. Husholdningenes varekonsum var likevel klart høyere i november enn i årets ni første måneder.

Etter en kald oktober gikk det sesongjusterte konsumet av elektrisitet og brensel ned i november. Nedgangen i denne varegruppen var på over 11 prosent. Om man holder elektrisitet og brensel utenom, ville varekonsumindeksen bare vist en nedgang på 0,9 prosent.

Husholdningenes konsum av andre varer er også med på å trekke ned varekonsumindeksen betydelig. Spesielt kjøp av klær og sko avtok fra oktober til november.

Bilkjøp opp nok en gang

Husholdningenes kjøp av transportmidler, bensin og olje var igjen med på å trekke varekonsumindeksen opp. Om man holder husholdningenes kjøp av biler utenfor, ville varekonsumindeksen vist en nedgang på 2,2 prosent.

Husholdningenes kjøp av transportmidler, bensin og olje viste også en sterk økning sammenlignet med november 2008. Uten justering for sesongvariasjoner økte denne varegruppen med over 19 prosent, mens husholdningenes totale varekonsum var 3,8 prosent høyere i november 2009 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, november 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. November 2008-november 2009. 1995=1001
 
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
 
2008        
November  146,6 0,5  143,9 -7,5
Desember  147,9 0,9  190,1 -0,1
         
2009        
Januar  144,5 -2,3  136,4 -3,8
Februar  146,0 1,0  124,8 -8,6
Mars  144,8 -0,8  138,0 -1,7
April  146,8 1,3  135,7 -7,4
Mai  149,5 1,9  144,5 -3,9
Juni  146,2 -2,2  151,6 -0,9
Juli  150,2 2,7  154,4 2,0
August  151,2 0,6  149,2 0,6
September  150,7 -0,3  144,7 1,8
Oktober  154,9 2,8  153,8 5,8
November  152,5 -1,5  149,3 3,8
 
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

 

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering i venstre marg.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB