3233
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3233
Klar økning i husholdningenes konsum
statistikk
2009-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar økning i husholdningenes konsum

Husholdningenes varekonsum økte med 2,7 prosent fra september til oktober i år ifølge sesongjusterte tall. Dette forsterker den positive trenden det siste halvåret.

Husholdningenes forbruk av mat- og drikkevarer samt tobakk viste en oppgang på 1,7 prosent, mens konsumet av varer i gruppen ”andre varer”, blant annet klær og sko, økte med 2,2 prosent.

Fyrte mer enn i september

Den største veksten fra september til oktober var i konsumet av elektrisitet og brensel, som økte med 7,8 prosent. Isolert sett trakk dette opp varekonsumindeksen med 0,5 prosentpoeng. Kjøp av transportmidler, bensin og olje hadde også en sterk vekst, med en oppgang på 4,2 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,6 prosent høyere i oktober 2009 enn i samme måned året før. Sammenliknet med oktober i fjor er økningen høyest i gruppen kjøp av transportmidler, bensin og olje.

Varekonsumindeks, oktober 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Oktober 2008-oktober 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
2008        
Oktober  145,9 -2,1  145,5 -3,6
November  146,4 0,4  143,9 -7,5
Desember  148,1 1,1  190,1 -0,1
         
2009        
Januar  144,5 -2,4  136,4 -3,8
Februar  145,9 1,0  124,8 -8,6
Mars  144,8 -0,8  138,0 -1,7
April  146,9 1,5  135,7 -7,4
Mai  149,4 1,7  144,5 -3,9
Juni  146,3 -2,1  151,6 -0,9
Juli  150,2 2,7  154,4 2,0
August  151,2 0,6  149,1 0,6
September  150,6 -0,4  144,7 1,8
Oktober  154,6 2,7  153,6 5,6
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering i venstre marg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB