3235
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3235
Nedgang i varekonsumet i september
statistikk
2009-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet i september

Husholdningenes varekonsum sank med 1,0 prosent fra august til september, ifølge sesongjusterte tall. Det var nedgang i de fleste konsumgruppene utenom bilkjøp.

Husholdningenes forbruk av mat- og drikkevarer og tobakk viste en nedgang på 0,4 prosent, mens konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned med 2,5 prosent fra august til september i år.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” trakk også indeksen ned. Konsumet av disse varene var 1,6 prosent lavere enn i august. Blant annet avtok konsumet av klær og skotøy for andre måned på rad.

Kjøp av transportmidler, bensin og olje var tilnærmet uendret fra august til september.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,8 prosent høyere i september 2009 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, september 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. September 2008-september 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2008        
September  146,9 0,1         141,7 0,1
Oktober  145,0 -1,3  145,3 -3,5
November  145,5 0,3  144,3 -7,3
Desember  146,0 0,4  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  144,1 -1,3  137,5 -3,3
Februar  145,4 0,9  125,9 -7,9
Mars  144,0 -1,0  138,6 -1,3
April  145,6 1,1  135,9 -7,2
Mai  148,2 1,8  144,2 -3,7
Juni  145,1 -2,2  151,0 -0,8
Juli  148,8 2,6  153,6 2,0
August  149,8 0,7  148,6 0,7
September  148,3 -1,0  144,3 1,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se ” Om sesongjustering ” i venstre marg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB