3237
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3237
Varekonsumet opp i august
statistikk
2009-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenaugust 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet opp i august

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,5 prosent i husholdningenes varekonsum fra juli til august i år. Det var biler og matvarer som bidro mest til økningen.

Kjøp av transportmidler, bensin og olje gikk samlet sett opp med 2,3 prosent fra juli til august i år. Det var kjøp av biler som bidro til denne oppgangen. Forbruket av bensin og reservedeler gikk noe ned i august.

Husholdningenes forbruk av mat-, drikkevarer og tobakk trakk også varekonsumet opp. Forbruket av disse varene viste en økning på 1,1 prosent fra juli til august.

Lavere strømforbruk

Konsumet av elektrisitet og brensel hadde samlet en nedgang på 0,8 prosent i august. Konsumet av elektrisitet gikk ned, mens brenselforbruket nærmest var uendret.

Det var en svak nedgang i konsumet av varer i gruppen ”andre varer” i august, konsumet av disse varene var 0,2 prosent lavere enn i juli.

Mer klær og sko enn i august i fjor

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,5 prosent høyere i august 2009 enn i samme måned året før. Det var særlig kjøp av klær og sko som var høyere i august i år enn i fjor.

Varekonsumindeks, august 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. August 2008-august 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2008        
August  146,8 0,1  147,5 -3,9
September  147,3 0,3  141,7 0,1
Oktober  145,0 -1,7  145,3 -3,5
November  145,5 0,3  144,3 -7,3
Desember  145,9 0,3  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  144,0 -1,3  137,5 -3,3
Februar  145,4 0,9  125,9 -7,9
Mars  144,0 -1,0  138,6 -1,3
April  145,5 1,1  135,9 -7,2
Mai  148,1 1,8  144,2 -3,7
Juni  145,1 -2,1  150,9 -0,9
Juli  148,8 2,6  153,6 2,0
August  149,5 0,5  148,3 0,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av varekonsumindeksen (VKI), se ”Om sesongjustering” i venstre marg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB