3239
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3239
Oppgang i varekonsumet i juli
statistikk
2009-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet i juli

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 2,1 prosent i husholdningenes varekonsum fra juni til juli i år. Med unntak av varegruppen elektrisitet og brensel var det en generell oppgang.

Det var kjøpet av varer i gruppen "andre varer" som hadde størst økning, med 3,6 prosent i juli. Særlig kjøp av fritidsutstyr, foto- og IT-utstyr økte mye. Kjøp av møbler og hvitevarer hadde også betydelig vekst.

Flere biler og mer mat

Kjøp av transportmidler, bensin og olje gikk samlet sett opp med 2,7 prosent fra juni til juli i år. Det er kjøp av transportmidler som bidrar til denne økningen.

Husholdningenes forbruk av mat- og drikkevarer og tobakk viste en økning på 1,4 prosent fra juni til juli, mens konsumet av elektrisitet og brensel hadde en nedgang på 4,8 prosent.

Høyere forbruk enn i juli i fjor

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,8 prosent høyere i juli 2009 enn i samme måned året før. Det var særlig kjøp av klær og varige fritidsutstyr som var høyere i juli i år enn i fjor.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se "Om sesongjustering" i venstre marg.

Varekonsumindeks, juli 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juli 2008-juli 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2008        
Juli  146,9 -2,0  150,6 1,1
August  147,1 0,1  147,5 -3,9
September  147,5 0,3  141,7 0,1
Oktober  145,0 -1,7  145,3 -3,5
November  145,5 0,3  144,3 -7,3
Desember  146,0 0,3  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  144,0 -1,3  137,5 -3,3
Februar  145,3 0,9  125,9 -7,9
Mars  143,9 -1,0  138,6 -1,3
April  145,5 1,0  135,9 -7,2
Mai  147,9 1,7  144,2 -3,7
Juni  145,0 -2,0  150,9 -0,9
Juli  148,1 2,1  153,3 1,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB