3242
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3242
Varekonsumet ned 2,1 prosent i juni
statistikk
2009-08-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet ned 2,1 prosent i juni

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 2,1 prosent i husholdningenes varekonsum fra mai til juni i år. Kjøp av biler var eneste varegruppe som trakk varekonsumet markant opp.

Nedgangen var størst innenfor innkjøp av varer i gruppen ”andre varer” som gikk ned med 3,3 prosent fra mai til juni. Kjøp av bøker og fritidsartikler avtok særlig i denne perioden og trakk varekonsumet isolert sett ned med 1,2 prosentpoeng. Denne nedgangen må ses i sammenheng med en tilsvarende sterk vekst i mai.

Husholdningenes forbruk av mat, drikkevarer og tobakk har vært relativt stabilt i de foregående månedene. Tallene for disse varegruppene viser likevel en markert nedgang på 1,6 prosent fra mai til juni.

Fortsatt vekst i bilkjøp

Kjøp av transportmidler samt bensin og olje var nærmest uendret fra mai til juni, samlet sett. Innenfor denne hovedgruppen gikk kjøp av transportmidler markant opp sammenlignet med måneden før, mens redusert kjøp av reservedeler, bensin og olje bidro til å trekke konsumet ned.

Forbruket av elektrisitet og brensel var 0,3 prosent lavere i juni enn i mai.

Lavere forbruk enn i juni i fjor

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1 prosent lavere i juni 2009 enn i samme måned året før. Matvarekonsumet lå på samme nivå som i juni 2008, mens kjøp av klær og fritidsutstyr med videre var høyere. Elektrisitetskonsumet og kjøp av transportmidler samt bensin og oljer var derimot nærmere 10 prosent lavere i juni i år enn i fjor.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert.

Varekonsumindeks, juni 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juni 2008-juni 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme
måned året før
2008        
Juni  149,5 -0,8  152,3 -3,6
Juli  147,4 -1,4  150,6 1,1
August  147,3 0,0  147,5 -3,9
September  147,4 0,1  141,7 0,1
Oktober  145,2 -1,5  145,3 -3,5
November  145,6 0,3  144,3 -7,3
Desember  146,0 0,3  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  143,9 -1,4  137,5 -3,3
Februar  145,2 0,9  125,9 -7,9
Mars  143,7 -1,1  138,6 -1,3
April  145,3 1,1  136,0 -7,1
Mai  147,5 1,5  144,2 -3,7
Juni  144,4 -2,1  150,7 -1,0
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB