3244
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3244
Økning i varekonsumet i mai
statistikk
2009-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmai 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i varekonsumet i mai

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 1,4 prosent i husholdningenes varekonsum fra april til mai. Samtlige varegrupper bidro til veksten.

Kjøp av egne transportmidler, bensin og olje gikk samlet sett opp med 1,1 prosent fra april til mai i år. Det var i mai en svak nedgang i kjøp av egne transportmidler sammenlignet med måneden før. Økt kjøp av reservedeler, bensin og olje bidro imidlertid til å trekke konsumet opp.

Energiforbruket viste størst økning

Forbruket av elektrisitet og brensel var 3,8 prosent høyere i mai enn i april i år, og dette er dermed den varegruppen hvor konsumet økte mest sammenlignet med måneden før.

Husholdningenes forbruk av mat, drikkevarer og tobakk viste en oppgang på 0,7 prosent fra april til mai. Med unntak av kjøp av alkoholholdige drikkevarer, som gikk noe ned, var det en økning i forbruket av samtlige komponenter i varegruppen.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” gikk opp med 1,7 prosent. Bøker og fritidsartikler bidro sterkest til veksten.

Lavere forbruk enn i mai i fjor

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,8 prosent lavere i mai 2009 enn i samme måned året før. Av varegruppene var det kun gruppen ”andre varer” som økte fra mai 2008 til mai 2009.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert.

Varekonsumindeks, mai 2009. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Mai 2008-mai 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2008        
Mai  151,1 1,1  149,8 2,7
Juni  149,2 -1,2  152,3 -3,6
Juli  147,3 -1,3  150,6 1,1
August  147,3 0,0  147,5 -3,9
September  147,3 0,0  141,7 0,1
Oktober  145,2 -1,4  145,3 -3,5
November  145,6 0,3  144,3 -7,3
Desember  145,9 0,2  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  144,0 -1,3  137,5 -3,3
Februar  145,3 0,9  125,9 -7,9
Mars  143,6 -1,2  138,6 -1,3
April  145,6 1,4  135,9 -7,2
Mai  147,7 1,4  144,1 -3,8
1  Merk at indeksene er revidert.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB