3246
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3246
Oppgang i varekonsumet i april
statistikk
2009-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenapril 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet i april

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,9 prosent i husholdningenes varekonsum fra mars til april. Elektrisitet og brensel dempet konsumveksten, og om man ser bort fra dette, viser varekonsumindeksen en oppgang på 1,5 prosent.

Husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel viser en nedgang på 5,9 prosent fra måneden før. Derimot var det i april en oppgang på 2,2 prosent i kjøp av egne transportmidler, bensin og olje sammenlignet med mars. Bilkjøpene var dermed også denne måneden med på øke husholdningenes konsum. Om man ser bort fra bilkjøpene, viser varekonsumindeksen en vekst på 0,7 prosent.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” gikk opp med 2,1 prosent. Klær og skotøy samt bøker og fritidsartikler bidro sterkest til veksten.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk gikk opp med 0,2 prosent fra mars til april. Komponentene i varegruppen hadde noe ulik utvikling. Matvarekonsumet økte svakt, mens konsumet av tobakk og alkoholfrie drikkevarer falt.

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken. I 2009 var påsken i april, mens den i 2008 falt i mars. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum hele 7,1 prosent lavere i april 2009 enn samme måned året før. Konsumentene kjøpte mindre av alt unntatt mat og drikke i forhold til april 2008.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert.

Varekonsumindeks, april 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. April 2008-april 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2008        
April  149,3 -1,5  146,4 11,8
Mai  151,1 1,2  149,8 2,7
Juni  149,2 -1,2  152,3 -3,6
Juli  147,2 -1,4  150,6 1,1
August  147,3 0,1  147,5 -3,9
September  147,2 -0,1  141,7 0,1
Oktober  145,1 -1,4  145,3 -3,5
November  145,5 0,3  144,3 -7,3
Desember  146,7 0,8  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  143,7 -2,0  137,5 -3,3
Februar  145,3 1,1  125,9 -7,9
Mars  144,0 -0,9  138,6 -1,3
April  145,3 0,9  136,0 -7,1
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB