3248
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3248
Biler dempet konsumnedgangen i mars
statistikk
2009-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmars 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Biler dempet konsumnedgangen i mars

Husholdningenes varekonsum gikk ned med 0,3 prosent fra februar til mars 2009, ifølge sesongjusterte tall. Hvis man ser bort fra bilkjøpene, var nedgangen i varekonsumet på 1 prosent.

Den eneste varegruppen som hadde vekst i konsumet fra februar til mars 2009, var kjøp av egne transportmidler, bensin og olje, med en oppgang på 4, 4 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Konsumet innenfor denne varegruppen var likevel 13,2 prosent lavere i mars i år enn i samme måned i fjor.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned med 5 prosent fra februar til mars i år, ifølge sesongjusterte tall, og trakk varekonsumet isolert sett ned med 0,4 prosentpoeng.

Liten nedgang i matkonsumet

Husholdningenes forbruk av mat, drikkevarer og tobakk var nærmest uendret sammenliknet med måneden før. Vi konsumerte litt mindre matvarer sammenliknet med februar, mens konsumet av tobakk og alkoholfrie drikkevarer gikk noe opp.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” viste en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Med unntak av bøker og teleutstyr var det en nedgang i konsumet av samtlige komponenter i varegruppen. Kjøp av bøker var uendret, mens kjøp av teleutstyr økte noe.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,3 prosent lavere i mars 2009 enn samme måned året før. Kun konsumgruppen ”andre varer” var høyere i mars 2009 enn i mars 2008.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgrupperinger er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert.

Varekonsumindeks. Mars 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mars 2008-mars 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2008        
Mars  152,1 1,2  140,4 -5,1
April  149,7 -1,6  146,4 11,8
Mai  151,2 1,0  149,8 2,7
Juni  149,3 -1,2  152,3 -3,6
Juli  147,3 -1,4  150,6 1,1
August  147,2 -0,1  147,5 -3,9
September  147,1 -0,1  141,7 0,1
Oktober  145,1 -1,4  145,3 -3,5
November  145,4 0,2  144,3 -7,3
Desember  146,8 1,0  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  143,8 -2,1  137,5 -3,3
Februar  144,8 0,7  125,9 -7,9
Mars  144,5 -0,3  138,6 -1,3
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB