3251
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3251
Samlet varekonsum noe opp i februar
statistikk
2009-03-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenfebruar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Samlet varekonsum noe opp i februar

Vi brukte mindre penger på mat og drikke, men en økning i strømforbruket og i kjøp av biler bidro til at husholdningenes totale varekonsum gikk opp 0,8 prosent fra januar til februar 2009, viser sesongjusterte tall.

Ifølge sesongjusterte tall var det i februar 2009 en oppgang på 5,6 prosent i kjøp av egne transportmidler, bensin og olje sammenliknet med januar 2009. Den andre varegruppen med økt forbruk fra januar til februar i år var elektrisitet og brensel. Her viste indeksen en vekst på 3,7 prosent.

Vi brukte litt mindre penger på mat i februar

Husholdningenes forbruk av mat, drikkevarer og tobakk viste en nedgang på 0,6 prosent sammenliknet med måneden før. Alle komponentene i denne konsumgruppen var med på å trekke indeksen ned.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” var nærmest uendret. Det var fortsatt vekst i konsumet av fritidsutstyr mv., mens vi brukte mindre på klær og andre personlige varer i februar enn i årets første måned.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 8,0 prosent lavere i februar 2009 enn samme måned året før. Kun konsumgruppen for elektrisitet og brensel var høyere i februar 2009 enn i februar 2008.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgrupperinger er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert.

Varekonsumindeks, februar 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Februar 2008-februar 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2008        
Februar  150,4 0,6       136,7 7,7
Mars  151,2 0,6  140,4 -5,1
April  150,0 -0,8  146,4 11,8
Mai  151,5 1,0  149,8 2,7
Juni  149,4 -1,4  152,3 -3,6
Juli  147,3 -1,4  150,6 1,1
August  147,0 -0,2  147,5 -3,9
September  147,1 0,1  141,7 0,1
Oktober  145,1 -1,3  145,3 -3,5
November  145,3 0,1  144,3 -7,3
Desember  146,9 1,0  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  143,8 -2,1  137,4 -3,3
Februar  145,0 0,8  125,9 -8,0
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB