3253
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3253
Sterk nedgang i bilkjøp
statistikk
2009-03-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjanuar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk nedgang i bilkjøp

Husholdningenes varekonsum sank med 1,3 prosent fra desember 2008 til januar 2009 ifølge sesongjusterte tall. Reduserte bilkjøp trakk kraftig ned. Indeksen utenom bilkjøp viser en oppgang på 1 prosent.

Ifølge sesongjusterte tall var det i januar 2009 en nedgang på vel 16 prosent i kjøp av egne transportmidler, bensin og olje sammenliknet med desember 2008.

Husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk samt elektrisitet og brensel viste liten eller ingen endring sammenliknet med måneden før.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” gikk opp med 2,1 prosent. Fritidsutstyr trakk indeksen opp mens de andre varene i gruppen hadde små endringer. Andre varer vil blant annet si møbler, husholdningsartikler, fritidsutstyr, bøker, klær og hvite- og brunevarer.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,3 prosent lavere i januar 2009 enn samme måned året før. Konsumentene kjøpte langt færre biler, men andre konsumgrupper viste vekst når man sammenlikner januar 2008 med januar 2009.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgrupperinger er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, januar 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 2008-januar 2009. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2008        
Januar  149,4 -1,3       142,1 1,0
Februar  151,0 1,1  136,7 7,7
Mars  150,1 -0,6  140,4 -5,1
April  151,6 1,0  146,4 11,8
Mai  150,6 -0,7  149,8 2,7
Juni  149,5 -0,7  152,3 -3,6
Juli  147,0 -1,6  150,6 1,1
August  147,5 0,3  147,5 -3,9
September  147,2 -0,2  141,7 0,1
Oktober  145,1 -1,5  145,3 -3,5
November  145,4 0,3  144,3 -7,3
Desember  146,0 0,4  190,5 -0,1
         
2009        
Januar  144,0 -1,3  137,4 -3,3
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB