3256
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3256
Nedgang i varekonsumet utenom biler
statistikk
2009-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet utenom biler

Husholdningenes varekonsum økte med 0,5 prosent fra november til desember i 2008, ifølge sesongjusterte tall. Om man ser bort fra en oppgang i bilkjøpene, viser tallene en nedgang på 0,3 prosent.

Ifølge sesongjusterte tall var det i desember 2008 en oppgang på 3,2 prosent i kjøp av egne transportmidler, bensin og olje sammenliknet med november samme år. Bilkjøpene i 2008 har imidlertid ligget klart under tilsvarende kjøp i 2007, og i desember 2008 var de 21 prosent lavere enn samme måned aret før.

Konsumet i elektrisitet og brensel trakk også varekonsumindeksen opp. Forbruket økte med 1,1 prosent fra november til desember i fjor.

Husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk viste en oppgang på 0,7 prosent. Det var konsumet av drikkevarer og tobakk som trakk opp, matvarekonsumet var tilnærmet uendret fra november til desember.

Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” gikk ned med 0,7 prosent. Møbler og hvitevarer, foto- og IT-utstyr trakk indeksen ned, mens klær og skotøy i denne gruppen trakk den opp.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,1 prosent høyere i desember 2008 enn samme måned året før. Konsumentene kjøpte færre biler, møbler og hvitevarer, og konsumerte mindre elektrisitet, brensel og fjernvarme enn i desember 2007.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, desember 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Desember 2007-desember 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
Desember  151,1 -0,9            190,6 4,8
2008        
Januar  148,8 -1,5  142,1 0,9
Februar  151,3 1,7  136,7 7,6
Mars  151,1 -0,2  140,4 -5,1
April  150,2 -0,6  146,4 11,8
Mai  150,6 0,2  149,8 2,7
Juni  149,5 -0,7  152,3 -3,7
Juli  147,2 -1,5  150,6 1,1
August  147,5 0,3  147,5 -3,9
September  147,8 -0,1  141,7 0,1
Oktober  145,5 -1,4  145,3 -3,5
November  145,5 0,0  144,3 -7,3
Desember  146,2 0,5  190,9 0,1
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB