3258
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3258
Husholdningenes bilkjøp fortsatt lavt
statistikk
2009-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksennovember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Husholdningenes bilkjøp fortsatt lavt

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,1 prosent i husholdningenes varekonsum fra oktober til november. I likhet med forrige måned trekkes indeksen ned av mindre kjøp av biler.

Kjøp av biler og andre egne transportmidler, bensin og olje gikk ned med 1,3 prosent fra måneden før, viser varekonsumindeksen justert for sesongvariasjoner. Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk og elektrisitet og brensel viste også nedgang på henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent.

Til tross for nedgang i husholdningenes konsum av flere varegrupper gikk varekonsumet opp med 0,1 prosent totalt og med 0,6 prosent dersom man ser bort fra bilkjøpet. Dette skyldes at det var en oppgang på 0,9 prosent i husholdningenes konsum av varer i gruppen ”andre varer” som utgjør en stor andel av det totale konsumet i husholdningene. Gruppen ”andre varer” inneholder blant annet fritidsutstyr, bøker, møbler, hvitevarer, klær og sko. Det var især husholdningens kjøp av klær og sko som bidro til veksten i denne gruppen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale konsum 7,5 prosent lavere i november 2008 enn november 2007.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin m.v. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, november 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. November 2007-november 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
2007        
November  152,6 0,6  155,7 8,8
Desember  151,0 -1,1  190,6 4,8
         
2008        
Januar  148,5 -1,7  142,1 0,9
Februar  151,4 2,0  136,7 7,6
Mars  151,1 -0,2  140,4 -5,1
April  150,2 -0,6  146,4 11,8
Mai  150,7 0,3  149,8 2,7
Juni  149,5 -0,8  152,2 -3,7
Juli  147,4 -1,4  150,6 1,1
August  147,7 0,2  147,5 -3,9
September  147,8 0,0  141,7 0,1
Oktober  145,4 -1,6  145,3 -3,5
November  145,5 0,1  144,1 -7,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB