3260
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3260
Fortsatt klar nedgang i varekonsumet
statistikk
2008-12-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt klar nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 1 prosent i varekonsumet til husholdningene fra september til oktober. Det er hovedsakelig mindre kjøp av biler som trekker indeksen nedover, men også kjøp av andre varige konsumgoder viser fortsatt klar nedgang.

Kjøp av biler og andre egne transportmidler, bensin og olje gikk ned med 6 prosent, viser varekonsumindeksen justert for sesongvariasjoner. Dersom man ser bort fra bilkjøpet, gikk det øvrige varekonsumet ned med 0,2 prosent.

Foruten kjøp av egne transportmidler, var det også en nedgang på 0,5 prosent i husholdningenes konsum av varer i gruppen ”andre varer” som blant annet inneholder undergrupper for fritidsutstyr, bøker, møbler, hvitevarer, klær og sko. Undergruppen for bøker og fritidsartikler som spill, sportsutstyr mv., var den eneste med en liten oppgang i konsumet av ”andre varer”.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk har holdt seg stabilt på om lag samme nivå det siste halve året.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale konsum 3,2 prosent lavere i oktober 2008 enn oktober 2007.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, oktober 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Oktober 2007-oktober 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra samme
måned året før
2007        
Oktober  152,5 0,5  150,5 10,4
November  153,0 0,3  155,7 8,8
Desember  151,9 -0,8  190,6 4,8
         
2008        
Januar  149,3 -1,7  142,1 0,9
Februar  152,4 2,1  136,7 7,6
Mars  152,0 -0,3  140,4 -5,1
April  151,3 -0,5  146,4 11,7
Mai  151,6 0,2  149,7 2,7
Juni  150,5 -0,7  152,2 -3,7
Juli  148,3 -1,5  150,6 1,1
August  148,6 0,2  147,4 -4,0
September  148,2 -0,3  141,6 0,1
Oktober  146,6 -1,0  145,7 -3,2
1  Merk at indeksene er reviderte

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB