3262
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3262
Svak oppgang i varekonsumet
statistikk
2008-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenseptember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,2 prosent i varekonsumet fra august til september. Det er hovedsakelig økning i bilkjøp som trekker opp konsumet. Dersom man ser bort fra bilkjøp, gikk det øvrige varekonsumet ned med 0,2 prosent.

Kjøp av egne transportmidler, bensin og olje økte med 1,3 prosent ifølge sesongjusterte tall.

Forbruket av varegruppen elektrisitet, brensel og fjernvarme gikk opp med 3,0 prosent fra august til september.

Oppgangen for gruppen mat, drikkevarer og tobakk fra august til september er sesongjustert beregnet til 0,2 prosent.

Konsumet av varer i gruppen andre varer gikk derimot ned i september. Nedgangen på 0,6 prosent skyldes i stor grad mindre kjøp av møbler, foto og IT-utstyr samt varig fritidsutstyr i forhold til august.

I september 2008 var husholdningenes totale varekonsum 0,2 prosent høyere enn samme måned året før.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, september 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. September 2007-september 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
September  153,7 1,1  143,8 5,0
Oktober  153,4 -0,2  152,9 10,5
November  154,4 0,7  157,9 8,7
Desember  153,3 -0,7  195,1 4,5
         
2008        
Januar  151,0 -1,5  144,0 0,7
Februar  153,6 1,8  138,4 7,9
Mars  153,4 -0,2  142,0 -5,4
April  152,6 -0,5  148,1 11,8
Mai  153,3 0,5  152,0 3,0
Juni  152,1 -0,8  154,5 -3,8
Juli  150,1 -1,3  153,3 1,4
August  150,5 0,2  150,7 -3,8
September  150,7 0,2  144,2 0,2
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB