3264
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3264
Liten oppgang i konsumet
statistikk
2008-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenaugust 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i konsumet

Det var en svak oppgang i husholdningenes totale varekonsum på 0,2 prosent fra juli til august målt med sesongjusterte tall. Størst endring var det for varegruppen egne transportmidler samt bensin og olje, hvor det var en vekst på 2,1 prosent.

Forbruket av de forskjellige varegruppene hadde ulik utvikling, men samlet sett ble endringen liten etter sesongjustering.

Det var en nedgang i forbruket av varegruppene elektrisitet, brensel og fjernvarme på 1,8 prosent og mat, drikkevarer og tobakk på 0,3 prosent. Det var især forbruket av brensel som ble redusert i forhold til måneden før.

Kjøp av egne transportmidler samt bensin og olje og andre varer som fritidsutstyr, bøker, klær og sko økte med henholdsvis 2,1 og 0,2 prosent.

I august 2008 var husholdningenes totale varekonsum 3,7 prosent lavere enn samme måned året før. Varegruppen mat, drikkevarer og tobakk var den eneste gruppen med en økning i forbruket sammenliknet med august 2007. Her var det en liten vekst på 0,5 prosent.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, august 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. August 2007-August 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
August  152,0 0,0  156,6 7,6
September  153,4 0,9  143,8 5,0
Oktober  153,3 -0,1  152,9 10,5
November  154,4 0,7  157,9 8,7
Desember  153,3 -0,7  195,1 4,5
         
2008        
Januar  151,0 -1,5  144,0 0,7
Februar  153,6 1,8  138,4 7,9
Mars  153,4 -0,2  142,0 -5,4
April  152,7 -0,5  148,1 11,8
Mai  153,4 0,5  152,0 3,0
Juni  152,2 -0,7  154,5 -3,8
Juli  150,4 -1,2  153,3 1,4
August  150,7 0,2  150,7 -3,7
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB