3266
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3266
Fortsatt nedgang i varekonsumet
statistikk
2008-08-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuli 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum gikk ned med 1,3 prosent fra juni til juli. Det var spesielt stor nedgang i kjøp av biler, men også en moderat nedgang i konsum av brensel og fjernvarme.

Husholdningenes bilkjøp og kjøp av bensin og olje i juli gikk ned med 8,4 prosent fra juni til juli, etter sesongkorrigeringen.

Forbruk av elektrisitet, brensel og fjernvarme var 0,5 prosent lavere i juli sammenlignet med juni. Konsumet av andre varer som fritidsutstyr, bøker, klær og sko hadde samlet sett en tilsvarende nedgang.

Den sesongjusterte indeksen viser imidlertid at konsumet av mat, drikkevarer og tobakk gikk opp med 0,5 prosent fra måneden før.

I juli 2008 var husholdningenes totale varekonsum 1,4 prosent høyere enn i juli 2007, selv om kjøp av egne transportmidler i juli i år var betydelig lavere enn i samme periode i fjor. Indeksen viser om lag 18 prosent nedgang i husholdningers kjøp av transportmidler i forhold til juli i fjor. Konsum av mat og drikkevarer, klær og sko gikk derimot opp sammenlignet med samme måned i fjor.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, juli 2008.
Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Juli 2007-juli 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2007        
Juli  152,0 -1,2  151,2 7,8
August  151,6 -0,3  156,6 7,6
September  153,3 1,1  143,8 5,0
Oktober  153,3 0,0  152,9 10,5
November  154,2 0,6  157,9 8,7
Desember  153,3 -0,6  195,1 4,5
2008        
Januar  151,1 -1,5  144,0 0,7
Februar  153,8 1,8  138,4 7,9
Mars  153,5 -0,2  142,0 -5,4
April  152,8 -0,5  148,1 11,8
Mai  153,5 0,5  152,0 3,0
Juni  152,4 -0,8  154,3 -3,9
Juli  150,3 -1,3  153,2 1,4
1  Merk at indeksene er revidert.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB