3268
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3268
Lavere konsum i juni
statistikk
2008-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere konsum i juni

Husholdningenes varekonsum gikk ned med 0,6 prosent fra mai til juni ifølge sesongjusterte tall. Lavere forbruk av mat og drikkevarer samt klær, sko, bøker og fritidsartikler trakk indeksen ned.

Den sesongjusterte indeksen viser at konsumet av mat, drikkevarer og tobakk gikk ned med 0,5 prosent fra måneden før, og at konsumet av andre varer som fritidsutstyr, bøker, klær og sko samlet sett gikk ned med 1,2 prosent.

Forbruket av elektrisitet, brensel og fjernvarme økte derimot med 0,6 prosent fra mai til juni. Sesongjusterte tall viser også en oppgang på 0,7 prosent i kjøp av biler og bensin.

I juni 2008 var husholdningenes totale varekonsum 3,9 prosent lavere enn i juni 2007. Kjøp av egne transportmidler i juni i år var betydelig lavere enn i samme periode i fjor. Konsumet av mat, drikkevarer, klær og sko var også lavere enn i samme måned i fjor.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin og annen handel hos bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsumet i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, juni 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Juni 2007-juni 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
Juni  154,3 3,7  160,6 10,3
Juli  151,6 -1,7  151,2 7,8
August  151,6 -0,1  156,6 7,6
September  153,3 1,2  143,8 5,0
Oktober  153,2 -0,1  152,9 10,5
November  154,3 0,7  157,9 8,7
Desember  153,2 -0,7  195,1 4,5
         
2008        
Januar  150,9 -1,6  144,0 0,7
Februar  153,8 1,9  138,4 7,9
Mars  153,6 -0,1  142,0 -5,4
April  152,9 -0,4  148,1 11,8
Mai  153,6 0,4  152,0 3,0
Juni  152,7 -0,6  154,3 -3,9
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB